nahi chodna nahi ! garv hai hamein apni naari shakti pe, aur jo isse sweekaar nahin karte unhe aise hi nahin chodna https://twitter.com/RaghvendraLive/status/766152600454565888 …

nahi chodna nahi ! garv hai hamein apni naari shakti pe, aur jo isse sweekaar nahin karte unhe aise hi nahin chodna https://twitter.com/RaghvendraLive/status/766152600454565888 …