From BigBEfamily.com Our Humble Tribute to Mr. Amitabh Bachchan

T 4158 – 🚩🚩🚩
*श्री विठ्ठल व रुक्मिणीमाता दर्शन*
मंगळवार दि- ११ जानेवारी २०२२
🌹🌹नित्य पुजा
काकडा आरती 🙏
राम कृष्ण हरी 🚩🚩🚩