From BigBEfamily.com Our Humble Tribute to Mr. Amitabh Bachchan

T 4152 –
खरग-त्रिशूल धारिणी, सर्व दुःख निवारणी
पद्मासाना विराजीते, माँ अन्नपूर्णा स्वरुपपीनी,
नमस्ते चतुर्भुजासानी, देवी संतोषी मातृ रूपीनी।।
जयंती सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते:
गजानन पुत्री रूपेण, संतोष प्रदायिनी नमोस्तुते।।
🙏🙏🙏🚩🚩🚩🙏🙏🙏